Thursday, November 29, 2007

Isi kandungan Memorendum PMRAM Kepada Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia

Ehsan dari Web PMRAM.org

MEMORANDUM

PERSEKUTUAN MELAYU REPUBLIK ARAB MESIR (PMRAM)

KEPADA

YANG AMAT BERHORMAT

DATO' SERI ABDULLAH HAJI AHMAD BADAWI,

PERDANA MENTERI MALAYSIA.

Pengenalan

Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir atau nama singkatannya (PMRAM) merupakan sebuah pertubuhan bukan Kerajaan (NGO) Mesir yang telah berdaftar di bawah Kementerian Hal Ehwal Kemasyarakatan Mesir. PMRAM yang telah wujud sejak 1930 lalu telah banyak membantu anak-anak Melayu yang berada di bumi Mesir ini buat sekian lama. Sehingga kini, PMRAM dapat bergerak bebas di Mesir berdasarkan undang-undang pihak berkuasa tempatan dalam usaha untuk meneruskan kesinambungan perjuangannya untuk memastikan masyarakat Melayu di Mesir mendapat kemudahan dan kebajikan semasa mereka berada di sini.


Sesungguhnya PMRAM telah dapat membuktikan jasanya kepada seluruh anak-anak Melayu yang mana bukan sekadar hanya persatuan yang menyatukan anak-anak Melayu Nusantara di Perlembahan Nil ini, bahkan sebagai persatuan yang menjadikan kebajikan sebagai agenda utama kepada ahli-ahlinya. Ini terbukti dengan penubuhan tabung-tabung derma dan kecemasan, bantuan kewangan bagi yang memerlukan dan lain-lain sejak dahulu sehinggalah sekarang.

Matlamat PMRAM sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Tubuh PMRAM adalah seperti berikut:

 1. Menyatukan suara anak-anak Melayu yang tinggal di Republik Arab Mesir.
 2. Mengambil berat tentang urusan anak-anak Melayu yang tinggal di Republik Arab Mesir, dan menolong mengatasi kesulitan-kesulitan mereka khususnya yang berkaitan dengan pelajaran.
 3. Memajukan lapangan pelajaran, sukan dan sosial, dan bekerja untuk bertukar-tukar kepentingan dengan pertubuhan-pertubuhan lain yang ada di Republik Arab Mesir yang dihubungi oleh ketiga-tiga lapangan tersebut.
 4. Menguruskan bantuan atau pertolongan kepada pelajar-pelajar yang berhak menerimanya di kalangan anggota.
 5. PMRAM tidak boleh mencampuri masalah-masalah politik ataupun kepercayaan agama.

Di dalam memorandum ini, kami sertakan beberapa masalah-masalah berkaitan dunia kemahasiswaan Mesir dan cadangan serta permintaan daripada PMRAM buat Kerajaan Malaysia di bawah era Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk meningkatkan kredebiliti mahasiswa, meringankan bebanan serta masalah yang dihadapi oleh semua pihak dan pelontaran idea kemahasiswaan dalam meningkatkan pembangunan insani untuk rakyat Malaysia. Semoga memorandum ini dapat memberikan manfaat buat mahasiswa Malaysia di Mesir dan masyarakat di Malaysia.

1. Isu Pengajian Mahasiswa Malaysia di Universiti Al-Azhar

Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam proses kemasukan ke Universiti Al-Azhar adalah:

1. Kenaikan Nama Di Peringkat Universiti Al-Azhar Yang Lambat.

a. Kebanyakan nama mahasiswa Malaysia lambat untuk diterima sebagai mahasiswa Al-Azhar yang sah (lambat muqayyad) berbanding mahasiswa luar negara yang lain.

b. Kesan daripada masalah di atas adalah urusan dan proses pembelajaran terbantut sedangkan peperiksaan semester pertama kebiasaannya adalah bermula awal. Ini menyebabkan mahasiswa tergesa-gesa dalam membuat urusan kuliah.

Cadangan penyelesaian:

Oleh kerana sistem pendaftaran pengajian ke Al-Azhar serta sijil untuk kemasukan ke Universiti Al-Azhar telah diseragamkan di Malaysia, masalah utama harus dikesan dan perlu untuk diatasi dengan lebih segera sama ada di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah ataupun Universiti Al-Azhar sendiri.


2. Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Untuk Kemasukan Bagi Mahasiswa Yang Datang Dari Kolej Yang Mempunyai Sistem Pengajian Berkembar Dengan Al-Azhar (Pelajar Mu`Adalah)

a. Peperiksaaan ini hanya dikenakan kepada mahasiswa Malaysia sahaja selepas mereka tiba di Mesir dan tidak dikenakan kepada mahasiswa daripada institusi luar negara yang lain yang turut membuat sistem berkembar dengan Al-Azhar.

b. Mahasiswa yang gagal di dalam ujian penilaian ini tidak layak untuk menduduki tahun yang diminta sedangkan mereka telah menduduki peperiksaan di Malaysia dan mendapat kelulusan dan kelayakan yang sepatutnya.

c. Peperiksaan ini menyebabkan urusan pendaftaran ke Universiti Al-Azhar menjadi lebih lewat daripada yang sepatutnya dan proses pembelajaran menjadi terbantut.

Cadangan Penyelesaian:

1. Meminta pihak pentadbiran Universiti Al-Azhar untuk menghapuskan sistem penilaian ini.

2. atau menjalankan peperiksaan penilaian tahap kecekapan ini sejak di Malaysia lagi bagi mengelakkan kerugian dari sudut kos dan masa.


3. Masalah Urusan Visa Yang Rumit

a. Mahasiswa Malaysia terpaksa berhadapan dengan masalah untuk mendapatkan visa yang rumit terutamanya mahasiswa yang berada di cawangan Al-Azhar luar Kaherah.

b. Mahasiswa terpaksa berjumpa dengan Pegawai Polis Mesir (setiap seorang) untuk setiap urusan mendapatkan visa. Peraturan ini hanya dikenakan kepada mahasiswa dari Malaysia sahaja sedangkan mahasiswa luar negara yang lain termasuk dari negara Asia Tenggara tidak dikenakan peraturan tersebut.

Cadangan Penyelesaian:

Pihak Kerajaan Malaysia mengadakan perjumpaan khusus dengan Kementerian Luar Mesir yang bermatlamat untuk memudahkan urusan mendapatkan visa kerana rakyat Malaysia di Mesir adalah golongan masyarakat yang aman serta tidak mengganggu-gugat kedaulatan dan keselamatan kerajaan Mesir.


4. Mahasiswa Tidak Mendapat Tempat Dan Kuliah Yang Dipohon.

a. Banyak kes mahasiswa tidak mendapat fakulti dan cawangan Universiti Al-Azhar yang dipohon bahkan ada kalanya, tempat yang diperolehi tidak termasuk langsung dalam pilihan yang dipohon oleh mahasiswa sedangkan pihak Al-Azhar tidak menetapkan kuota yang khusus untuk sesuatu fakulti dan cawangan Al-Azhar.

b. Masalah di atas telah menyebabkan segelintir mahasiswa kecewa dan tidak dapat meneruskan pengajian dengan baik disebabkan mereka tidak mendapat pilihan yang diinginkan.

Cadangan Penyelesaian:

Mengadakan perbincangan dengan pihak pentadbir Universiti Al-Azhar untuk memberikan peluang kepada mahasiswa bagi mendapatkan cawangan Universiti Al-Azhar dan fakulti berdasarkan pilihan yang dibuat.


5. Masalah untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kuliah.

Antara masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa Malaysia di Mesir ialah tenaga pengajar di kuliah menggunakan bahasa Arab tempatan dan tidak menggunakan bahasa Arab standard seperti yang dipelajari di Malaysia. Ini membawa masalah dari sudut memahami kuliah yang disampaikan di dewan kuliah.

Cadangan penyelesaian:

Perjumpaan khusus dengan pentadbir Al-Azhar untuk memberikan pengkhususan kelas kepada mahasiswa bukan Arab terutamanya Malaysia, sepertimana yang dibuat antara pihak MARA dengan Universiti Kaherah untuk mahasiswa di bawah tajaan MARA


2. Isu Kelemahan Penguasaan Bahasa Arab

Universiti Al-Azhar adalah satu institusi keilmuan Islam yang telah banyak memberikan sumbangan kepada dunia ilmu Islam dan peradaban sejarah manusia. Para mahasiswa Malaysia yang menuntut di universiti terulung ini adalah aset penting kepada negara Malaysia khususnya dalam memberikan sumbangan ilmu dan pendidikan kepada masyarakat.

Antara masalah utama yang dihadapi oleh para mahasiswa Al-Azhar khususnya mahasiswa baru adalah masalah penguasaan bahasa Arab yang memberikan impak besar kepada para mahasiswa dalam bidang akademik.

PMRAM pernah mengadakan satu pertemuan rasmi bersama Tuan Yang Terutama Dato' Zainal Abidin Abdul Kadir, Duta Besar Malaysia Ke Kaherah untuk mengemukakan Draf Cadangan Peningkatan Penguasaan Bahasa Arab dan Kebajikan Mahasiswa Al-Azhar Malaysia di Mesir sebagai beberapa cadangan dari pihak PMRAM kepada Kedutaan Besar Malaysia Kaherah bagi meningkatkan kebajikan mahasiswa Malaysia di Mesir khususnya dalam isu kelemahan bahasa Arab.

Antara Punca Kelemahan Bahasa Arab Di Kalangan Mahasiswa Malaysia Di Mesir

 1. Sistem pengajaran bahasa Arab di Malaysia yang masih belum kukuh dan kuat berbeza dengan pengajaran bahasa Inggeris yang jauh lebih mantap dan kukuh daripada bahasa Arab.
 1. Sebahagian para guru yang merupakan tenaga pengajar bahasa Arab di Malaysia yang masih tidak mampu untuk bertutur bahasa Arab dengan baik di samping gaya penyampaian yang kurang berkesan telah mengakibatkan para pelajar yang datang ke Timur Tengah tidak mampu untuk menguasai bahasa Arab dengan baik yang semestinya akan menatijahkan impak negatif dalam akademik mereka.

Cadangan Penyelesaian:

Berikut adalah cadangan PMRAM bagi mengatasi masalah kelemahan bahasa Arab di kalangan mahasiswa:

 1. Meningkatkan standart piawaian Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi kepada sistem yang telah sedia ada dalam memperkasakan lagi tahap penguasaan bahasa Arab di kalangan para pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan IPT di Malaysia.
 1. Menjalankan penapisan yang lebih sistematik kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda (B.A.) di Universiti Al-Azhar.
 1. Para guru bahasa Arab hendaklah di kalangan para guru yang mampu untuk bertutur secara fasih dalam bahasa Arab Standart bagi memastikan para pelajar juga mampu untuk bertutur dengan bahasa Arab Stardart dengan baik semenjak mereka berada di Malaysia lagi.
 1. Memperbanyakkan kemasukan guru-guru bahasa Arab daripada warga Arab sendiri di sekolah-sekolah agama di Malaysia.

3. Mempelbagaikan Sumber Bantuan Kewangan Kepada Mahasiswa Al-Azhar

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sebahagian mahasiswa berhubung dengan masalah kewangan:

 1. Majoriti mahasiswa yang menyambung pelajaran ke Al-Azhar adalah terdiri daripada golongan keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana. Justeru mereka tidak mempunyai kewangan yang mencukupi untuk membiayai kos sepanjang tempoh pengajian di Mesir.
 1. Tidak semua mahasiswa Al-Azhar mendapat bantuan zakat daripada negeri-negeri. Hal ini kerana jumlah penerima-penerima zakat di kebanyakan negeri adalah terhad.
 1. Kebanyakan mahasiswa yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana (MA) dan Ijazah Kedoktoran (PhD) di Mesir tidak mendapat mana-mana tajaan. Di samping itu kos pengajian peringkat Ijazah Sarjana (MA) dan Ijazah Kedoktoran (PhD) di Mesir adalah lebih tinggi berbanding dengan kos pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda (BA).
 1. Masalah kenaikan kos sara hidup di Mesir yang semakin meningkat terutama kos sewaan rumah berikutan tidak semua mahasiswa menetap di rumah-rumah negeri.

Cadangan Penyelesaian:

 1. Memberikan peruntukan biasiswa kepada pelajar cemerlang lulusan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) yang ingin melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar. Hal ini akan menggalakkan daya persaingan yang sihat dalam mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan STAM.
 1. Membuka peluang kepada mahasiswa Al-Azhar yang cemerlang dalam pelajaran untuk turut menerima bantuan biasiswa sama ada daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) mahu pun Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagaimana yang diberikan kepada mahasiswa yang menuntut di IPTA.
 1. Menawarkan skim pinjaman kewangan pendidikan kepada mahasiwa Al-Azhar yang memerlukan melalui pinjaman PTPTN.
 1. Memperuntukan bantuan kewangan kepada mahasiswa yang ingin menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana (MA) dan Ijazah Kedoktoran (PhD) di Mesir sebagaimana terdapat peruntukan daripada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bagi bantuan kewangan untuk pelajar program bertaraf matrikulasi.
 1. Menubuhkan satu jawatankuasa yang berfungsi untuk menyeragamkan kadar agihan wang zakat seterusnya menyalurkan kepada seluruh mahasiswa Malaysia yang menuntut di Universiti Al-Azhar kerana pengagihan sebelum ini adalah tidak seragam.

Semoga dengan bantuan yang diberikan ini dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh mahasiswa seterusnya dapat memberikan keselesaan kepada mahasiswa untuk menumpukan sepenuh perhatian dalam akademik untuk terus cemerlang, gemilang dan terbilang.

4. Memohon Kebenaran Untuk Kembali Beroperasi Di Pejabat Asal PMRAM

Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) meletakkan satu keyakinan penuh terhadap Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi yang begitu dikenali sebagai seorang pemimpin yang prihatin terhadap kebajikan mahasiswa agar dapat menimbangkan permohonan PMRAM untuk kembali beroperasi di pejabat asal PMRAM di anjung Asrama Rumah Melayu Abasiah ataupun yang lebih dikenali pada hari ini dengan nama Dewan Malaysia Abasiah Kaherah (DMAK). Permohonan ini dibuat setelah mana PMRAM tidak beroperasi di pejabat asal PMRAM semenjak tahun 1993 hingga kini.

Sejarah Asrama Rumah Melayu Abasiah (ARMA)

 1. PMRAM pada tahun 1956 telah mengharumkan nama seluruh anak-anak Melayu di Tanah Melayu apabila seramai 65 orang para mahasiswa Al-Azhar ketika itu telah bersedia untuk berkorban nyawa demi mempertahankan negara Mesir daripada serangan tiga penjuru; Perancis, British dan Israel apabila mereka telah menyertai secara sukarela anggota Pertahanan Awam bagi Mesir yang bersedia untuk terjun ke medan perang sekiranya bilangan askar kerajaan Mesir tidak mencukupi. Sebahagian mahasiswa yang tidak berkeupayaan untuk berperang telah menderma darah manakala para mahasiswi pula tidak ketinggalan dalam perjuangan dengan menjahit pakaian tentera yang digunakan dalam peperangan.
 1. Atas keberanian ini, Presiden Mesir ketika itu, Presiden Jamal Abdul Nasir telah menganugerahkan sebidang tanah kepada PMRAM ataupun yang dikenali ketika itu sebagai Persekutuan Melayu Mesir (PMM). Hasil hadiah tanah yang seluas 2,212 meter persegi di Abbasiah dengan sah menjadi milik PMM melalui majlis penyerahan geran pada tahun 1959 yang dihadiri oleh Yang Di Pertua Persekutuan Melayu Mesir ketika itu, Tan Sri Haji Wan Mokhtar Ahmad (mantan Menteri Besar Terengganu).
 1. PMRAM mengiktiraf bahawa tanah tersebut pada hari ini adalah milik Kerajaan Malaysia hasil daripada penukaran hak milik tanah daripada nama PMRAM ke nama Kerajaan Malaysia pada tahun 1960 sebagai satu proses untuk Kerajaan Malaysia meluluskan kewangan untuk membina asrama di atas tapak tanah tersebut.

Hak PMRAM berdasarkan dokumen "Peraturan-peraturan Asrama Rumah Melayu"

 1. Kedutaan Besar Malaysia Kaherah telah menandatangani Peraturan-Peraturan Asrama Rumah Melayu bagi tahun 1971 dan 1986 yang turut ditandatangani bersama oleh Pengarah Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah dan Yang Di Pertua PMRAM.
 1. Berikut adalah beberapa klausa yang termaktub di dalam Peraturan-Peraturan Asrama Rumah Melayu bagi tahun 1971 dan 1986 yang menunjukkan hak PMRAM memiliki pejabat di ARMA.

· “Tapak bangunan ini adalah diperolehi dari hadiah pihak berkuasa Kerajaan Mesir atas daya usaha dan jasa ahli-ahli Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir.” (Peraturan tahun 1986, Fasal 1 Pendahuluan Ceraian 1.3)


· “Anjung tingkat bawah asrama ini adalah dikhaskan sebagai pejabat Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir.” (Fasal 1 Pendahuluan Ceraian 1.6)

· “Dasar Pentadbiran Asrama ini diputuskan oleh sebuah jawatankuasa, terdiri daripada:- Pengarah JPM (Pengerusi), Penyelia Asrama (Setiausaha), Pegawai Kebajikan (I) JPM, Pegawai Kebajikan (II) JPM, Juruwati Asrama dan Tiga Orang Wakil PMRAM.” (Bab 2, ceraian 2.3)

Sebab Mengapa PMRAM Memohon Pejabat Di ARMA

 1. Dokumen Peraturan-peraturan Asrama Rumah Melayu bagi tahun 1971 dan 1986 pada hakikatnya tetap legal dan tidak pernah dimansuhkan sama sekali sehingga hari ini. Tidak ada sebarang hitam-putih yang membatalkan secara sah dokumen persepakatan yang dimetrai pada tahun 1971 dan 1986 tersebut.
 1. Kenyataan yang dibuat oleh Duta Besar Malaysia Ke Kaherah pada tahun 2000 dalam satu mesyuarat bertarikh 13 November 2000 antara Tuan Yang Terutama Dato' Duta dengan Badan Pengurus PMRAM dengan jelas mengakui ketidaksahan peraturan baru ARMA 1999 kerana dibuat tanpa pengetahuan PMRAM, seterusnya mengiktiraf peraturan terdahulu iaitu Peraturan ARMA 1971 dan 1986 sebagai peraturan yang masih diterima pakai.
 1. Kandungan Peraturan-peraturan Asrama Rumah Melayu ini adalah satu persepahaman yang sah dan perlu untuk dijalankan kembali bagi menghormati persepakatan yang telahpun ditandatangi pada masa lalu.

Usaha PMRAM Dalam Memohon Pejabat Di ARMA

· PMRAM pernah mengajukan permohonan untuk kembali beroperasi di Asrama Rumah Melayu Abasiah ini kepada mantan Menteri Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk Dr. Shafie Mohd. Salleh ketika beliau melawat Mesir pada Oktober 2004. Walau bagaimanapun sehingga ke hari ini, tiada sebarang jawapan balas terhadap permohonan PMRAM untuk beroperasi di Asrama Rumah Melayu Abbasiah.

PMRAM memohon jasa baik Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia bersempena kedatangan Yang Amat Berhormat Dato' Seri ke Republik Arab Mesir agar sudi mempertimbangkan dan meluluskan permohonan PMRAM untuk beroperasi semula di pejabat PMRAM yang asal di anjung Rumah Melayu Abasiah. PMRAM meyakini bahawa Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi akan mempertimbangkan permohonan ini dengan sebaik-baiknya.

5. Menambah Produk Bacaan Ilmiah

Melalui matlamat kerajaan yang bercita-cita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang di dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan, masalah utama yang dihadapi oleh negara adalah kurangnya bahan bacaan ilmiah di dalam pasaran. Ini terbukti daripada hasil kajian yang dilakukan terhadap mahasiswa dan pensyarah di IPTA menunjukkan bahawa seorang mahasiswa hanya membaca 2 buah buku setahun manakala 6 buah buku setahun di kalangan para pensyarah di universiti.

Beberapa punca utama di kenal pasti menjadi masalah kepada perkara ini, antaranya:-

 1. Kos penerbitan buku di Malaysia adalah tinggi berbanding kos penerbitan buku di negara Timur Tengah.
 2. Budaya dan amalan membaca amat kurang di kalangan rakyat.

  3. Peruntukan yang terhad untuk menerbitkan buku di pasaran semasa


Cadangan Penyelesaian:

Justeru, adalah menjadi harapan pihak Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM) agar kerajaan mempertimbangkan hasrat kami melahirkan modal insan yang sentiasa mengamalkan budaya pembacaan semenjak dari peringkat sekolah. Oleh yang demikian, beberapa cadangan daripada peringkat kami adalah:-

1. Mencadangkan agar kerajaan menambahkan peruntukan khusus untuk penerbitan buku di Malaysia.

2. Mewujudkan Akademi Penerbitan Buku Malaysia yang berfungsi sebagai badan utama yang mengeluarkan bahan bacaan ilmiah secara percuma melalui peruntukan yang besar oleh kerajaan.

3. Memperuntukkan “waktu khas” untuk aktiviti membaca di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) di peringkat sekolah rendah dan menengah.

4. Memperbanyakkan nilai penghargaan kepada semua rakyat melalui Penganugerahan Tokoh Nilam yang mewakili setiap negeri bukan hanya berpusat di peringkat persekutuan.

5. Demi untuk mempertingkatkan tahap keilmuan para mahasiswa Malaysia di Mesir, PMRAM mencadangkan kepada pihak kerajaan Malaysia untuk membina sebuah Perpustakaan Mega Malaysia di Mesir untuk kegunaan mahasiswa yang mengandungi buku-buku ilmiah dari Malaysia, Mesir dan negara-negara lain. Sekiranya cadangan ini diterima, ini akan menaikkan imej Malaysia di mata dunia.

6. Meningkatkan Kebajikan Golongan Saudara Baru

Golongan saudara baru ataupun muallaf merupakan satu golongan yang amat diberi perhatian oleh Islam. Maka segala usaha dan kebajikan yang dapat membantu golongan ini untuk menjalani satu kehidupan baru perlu dipandang serius.

Ini kerana kita sering melihat ada di kalangan mereka yang disisih oleh keluarga mereka sendiri dan menghadapi masalah kewangan selain kekurangan bimbingan agama dan sosial sehingga ada yang bertindak kembali semula ke agama asal akibat tertekan dan bebanan yang dirasai.

Sikap sebahagian masyarakat Islam pula amat dikesali kerana tidak ramai yang mengambil berat tentang hal ini. Tambahan pula, agensi yang terlibat secara khusus seperti PERKIM amatlah sedikit walaupun urusan ini adalah melibat soal agama yang penting.


Cadangan Penyelesaian:

Oleh yang demikian, PMRAM mencadangkan beberapa perkara penting demi meningkatkan kebajikan golongan ini. Cadangan-cadangan tersebut ialah:

1. Memperkasakan fungsi PERKIM yang ditubuhkan oleh Tunku Abdul Rahman dengan meningkatkan fasiliti yang ada seperti dewan pengajian, bangunan pejabat, asrama untuk saudara baru dan sebagainya.

2. Menambah bilangan guru agama yang mempunyai pengkhususan dalam mendidik dan membimbing golongan saudara baru.

3. Menambah bilangan kaunselor yang berpengalaman dalam memahami dan menyelesaikan masalah mereka.

4. Meningkatkan kebajikan berbentuk kewangan seperti sumbangan bulanan, jumlah wang zakat yang mencukupi dan galakan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka seperti membuka peluang pekerjaan bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan.

5. Menghantar individu yang cemerlang dalam pendidikan agama untuk belajar di Timur Tengah seperti di Mesir untuk meningkatkan pengetahuan Islam di peringkat lebih tinggi.

6. Mewujudkan satu kementerian khusus untuk menjaga kebajikan saudara baru sebagaimana wujudnya Kementerian Pelancongan yang berperanan untuk meningkatkan tahap pelancongan di Malaysia.

7. Membasmi Masalah Sosial

Seperti yang telah kita maklumi, masalah gejala sosial di kalangan remaja di Malaysia kian membarah. Sebagai tanda kebersamaan PMRAM dengan pihak kerajaan Malaysia dalam menangani isu ini, berikut disertakan beberapa cadangan dengan harapan cadangan ini dapat dilaksanakan:

1. Mengehadkan kebebasan hiburan di dalam media percetakan dan eletronik. Pihak kerajaan Malaysia disarankan untuk mengadakan pemerkasaan jawatankuasa penapisan media percetakan dan eletronik di samping menguatkuasa etika hiburan di dalam dua saluran tersebut.

2. Kerajaan Malaysia perlu untuk meningkatkan kuota keterlibatan program yang berbentuk agama di dalam dua media yang telah disebutkan. Penerapan pendidikan agama di kalangan remaja khususnya melalui media sangat dinanti-nantikan oleh ibu bapa. Cadangan ini sangat penting bagi menyediakan modal insan yang telah digarapkan oleh kerajaan Malaysia di bawah era pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi.

3. Sukatan mata pelajaran di sekolah-sekolah perlu diperbaharui pendekatannya agar lebih kontemporari dan mesra dengan cara mengaitkan pembelajaran agama dengan permasalahan sekitar. Perkara ini penting demi meningkatkan pemahaman pelajar terhadap teori yang telah dipelajari, seterusnya menjamin kemampuan mereka dalam mencerna ilmu melalui praktikal. Dengan usaha ini, mereka dapat memperbaiki kualiti hidup agar lebih baik seterusnya jauh dari gejala sosial yang merosakkan.

4. Memupuk kesedaran nilai-nilai murni di segenap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan semua pendekatan yang ada. Dengan usaha ini, masyarakat awam akan mempunyai sensitiviti yang tinggi. Kekuatan yang diharapkan ini sekiranya berjaya untuk diwujudkan, ia akan dapat memelihara remaja-remaja daripada terjebak ke dalam masalah sosial.

5. Memperbanyakkan program-program kesedaran agama dengan cara mendekati golongan remaja yang terlibat dengan gejala sosial.

6. Mewujudkan penyelarasan kelas-kelas agama sesi petang bagi para pelajar sekolah rendah. Ini adalah bertujuan untuk memastikan pembinaan modal insan yang terbaik mampu untuk dicapai dan direalisasikan. Sehingga ke hari ini, belum ada penguatkuasaan secara menyeluruh yang mewajibkan seluruh pelajar sekolah rendah yang beragama Islam untuk mengikuti kelas-kelas agama sesi petang.


8. Meluaskan Jaringan Sektor Pekerjaan Di Kalangan Graduan Pengajian Islam

Kementerian Pembangunan Sumber Manusia memainkan peranan utama di dalam perkembangan sektor pekerjaan di kalangan mahasiswa. Kajian dan sumber terbaru yang diperoleh mendapati bahawa seramai 60,000 orang mahasiswa masih menganggur. Masalah ini lebih meruncing apabila graduan pengajian Islam sering terpinggir dan kurang mendapat keprihatinan yang serius.

Dalam perkembangan yang lain, kerajaan telah membuka perkembangan yang luas kepada graduan pengajian Islam melalui program j-Qaf. Justeru, peluang ini wajar diperkembangkan lagi agar semua graduan pengajian Islam mampu untuk meluaskan jaringan untuk berada di dalam sektor pekerjaan awam dan swasta pada hari ini.

Cadangan Penyelesaian:

Adalah menjadi harapan pihak PMRAM agar kerajaan mengambil perhatian serius di dalam masalah ini dengan beberapa cadangan-cadangan berikut di bawah :-

1. Menambahkan peluang pekerjaan (jawatan khas) kepada graduan pengajian Islam di semua sektor dan kementerian. Contoh : Pegawai Tadbir Agama (Sukan) di Kementerian Belia dan Sukan, Pegawai Tadbir Agama (Teknologi dan Pembangunan Insan) di Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar.

2. Mewujudkan jurulatih-jurulatih tambahan di kalangan graduan pengajian Islam di semua Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) agar belia yang lahir adalah golongan yang memahami prinsip-prinsip Islam.

3. Memberi peluang mahasiswa graduan pengajian Islam dilatih khusus dan menjalani praktikal selama 3 atau 6 bulan sebelum berkhidmat di sektor awam dan swasta agar mereka mampu berkhidmat dengan cemerlang.


Penutup

Besarlah harapan kami selaku kepimpinan mahasiswa Malaysia yang berada di bumi Mesir ini agar mendapat perhatian yang serius daripada Y.A.B. Dato' Seri melalui cadangan yang diberikan untuk sama-sama menggembleng tenaga demi memastikan mahasiswa dan rakyat Malaysia amnya mencapai cita-cita dan merealisasikan Wawasan 2020 yang menjadi hasrat kerajaan Malaysia.

Hairul Nizam Mat Husain,

Presiden,

Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir 2007.

s.k.

- Yang Berhormat Dato' Haji Mustapa bin Mohamad

Menteri Pengajian Tinggi Malaysia.

- Tuan Yang Terutama Datuk Hj Zainal Abidin bin Abdul Kadir

Duta Besar Malaysia ke Kaherah.

- Prof. Madya Dr. Jamil bin Hasyim

Pengarah Jabatan Penuntut Malaysia KaherahBagi mana-mama individu yang inginkan memorendum ini dalam Microsoft Office Word sila download.

AMALAN DAN DOA MURAH REZEKI

1) Membaca SURAH AL-WAQIAH

- Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ قَرأ سُورَةَ الوَاقِعَةِ فِي كُلّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فاقَة

“Sesiapa yang membaca surah al-Waqiah pada setiapa malam ia tidak akan ditimpa kefakiran.” (Riwayat daripada Ibn Mas‘ud: al-Azkar, al-Jami al-Soghir).

- Sabda Rasulullah SAW:

سُوْرَةُ الوَاقِعَةِ سُوْرَةُ الغِنَى فَاقْرَؤُوْهَا وَعَلِّمُوْهَا أَوْلاَدَكُمْ

“Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kamu.” (Riwayat Ibn Mardawaih daripada Anas: Kasyf al-Khafa’).

2) Membaca SURAH AL-IKHLAS:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِـدْ وَلَمْ يُولَـدْ ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

“Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; "Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; "Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".”

- Sabda Rasulullah SAW: Sesiapa yang membaca Qulhuwallu ahad ketika masuk ke rumahnya, nescaya dihindarkan kefakiran daripada ahli rumahnya dan jirannya. (Daripada Jarir bin Abdullah: Kanzu al-‘Ummal, Mu‘jam al-Tabarani; daripada Ibn Mas‘ud: Mujma‘ al-Zawaid)

3)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاء ، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، تُولِجُ اللَّيْـلَ فِي الْنَّهَارِ ، وَتُولِجُ النَّـهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّـتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَـابٍ ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا ، تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، اِرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. "Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya". Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan akhirat. Engkau memberi kedua-duanya kepada sesiapa yang Engkau mahu. Engkau menahan kedua-duanya terhadap sesiapa yang Engkau mahu. Rahmatilah aku dengan suatu rahmat yang mencukupi untukku berbanding rahmat yang ada pada selainMu.”

- Sabda Rasulullah SAW: “Wahai Mu‘az! Aku mahu ajarkan engkau sebuah doa. Jika engkau menanggung segunung hutang lalu engkau membacanya nescaya Allah menunaikannya untuk engkau. Bacalah: قل الله مالك اللمك.... (Ayat dan doa di atas).” (Kanz al-Ummal).

4)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

“Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya), Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya.”

- Sabda Rasulullah SAW:” Wahai sekalian manusia, jadikanlah taqwa sebagai suatu perniagaan, nescaya rezeki akan datang kepada kamu tanpa modal dan niaga.” Kemudian Baginda membaca ayat di atas. )Riwayat daripada Mu‘az bin Jabal: Majma‘ al-Zawaid, Kanz al-Ummal).

5)

الَّلهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَاغْنِنِي بِفَضلِكَ عَن سِواكَ

“Ya Allah, ya Tuhanku! Cukupkanlah aku dengan suatu yang halal berbanding suatu yang haram yang telah Engkau tetapkan. Dan berilah aku kekayaan dengan kelebihan daripada Engkau berbanding selain Engkau.”

- Saidina Ali mengatakan kepada seseorang yang datang kepadanya: “Aku mahu mengajar kamu kalimah yang diajar oleh Rasulullah kepadaku. Jika engkau menanggung segunung hutang tentu Allah akan tunaikannya. Bacalah: اللهم اكفني بحلالك... (Doa di atas).” (Riwayat daripada ‘Ali: Sunan al-Tirmizi; dinilai Hasan Gharib).


6)

الَّلهُمّ رَبَّ السَّماوَاتِ السَبْعِ ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيْـمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كلِّ شَيْءٍ ، وَمُنْزِلَ التَوْرَاة وَالإِنْجِيْلَ وَالقُرْآنَ ، فَالِقَ الْحَبِّ والنَّوَى ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، والظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَالبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ

“Ya Allah, Tuhan bagi tujuh lapisan langit, juga Tuhan ‘Arasy yang agung. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan. Aku mohon berlindung denganMu daripada kejahatan segala suatu yang jahat yang ubun-ubunnya di dalam genggamanMu. Engkaulah yang awal, tiada suatu pun yang sebelum Engkau. Engkaulah yang akhir, tiada suatu pun yang selepas Engkau. Engkaulah yang zahir, tiada suatu pun yang di atas Engkau. Engkaulah yang batin, tiada suatu pun yang di bawah Engkau. Tunaikanlah hutangku dan berilah aku kekayaan daripada kefakiran.”

- Sabda Rasulullah SAW: “Bacalah: اللهم رب السماوات... (Doa di atas).” (Riwayat daripada Abu Hurairah: Sunan al-Tirmizi; dinilai Hasan Sahih).

7)

الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ البُخْلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّينِ وقَهْرِ الرِّجَالِ

“Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada dukacita dan rasa sedih; aku berlindung denganMu daripada lemah dan malas; aku berlindung denganMu daripada sifat pengecut dan bakhil; dan aku berlindung denganMu daripada bebanan hutang dan penindasan orang.”

- Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid lalu terserempak seorang yang dipanggil Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Wahai Abu Umamah, aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada waktu solat, kenapa?” Jawab Abu Umamah: “Dukacita dan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah!” Jawab Rasulullah: “Mahukah kamu aku ajarkan suatu bacaan jika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasa dukacitamu dan melangsaikan hutangmu.” Abu Umamah menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Baginda bersabda: “Apabila tiba waktu pada dan petang bacalah: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن... (Doa di atas). Kata Abu Umamah: “Aku membaca doa tersebut, lalu Allah menghilangkan rasa dukacitaku dan melangsaikan hutangku.” (Riwayat Abu Daud daripada Abu Said al-Khudri).

8)

Sabda Rasulullah SAW:

الَّلهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ ، كَاشِفَ الغَمِّ ، مُجِيْبَ دَعْوَةَ الْمُضْطَّرِّيْنَ ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا ، أَنْتَ تَرْحَمُنِي فَارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سَوَاكَ

“Ya Allah, Yang Meleraikan dukacita, Yang Melapangkan kekusutan, Yang Menyahut seruan orang yang susah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan akhirat, Engkau mengasihi aku, maka rahmatilah aku dengan suatu rahmat yang mencukupi untukku berbanding rahmat yang ada pada selainMu.”

Diriwayatkan daripada ‘Aisyah RA katanya: “Abu Bakar datang kepadaku lalu berkata: Adakah engkau telah mendengar daripada Rasulullah SAW sebuah doa Baginda ajarkan kepada. Aku bertanya: Apakah doa itu? Jawab beliau: Pada waktu dahulu, Isa Ibn Maryam mengajar sahabat-sahabat baginda: Seandainya sesiapa di kalangan kamu yang berhutang sejumlah emas satu bukit lalu ia berdoa dengan doa ini nescaya Allah tunaikan untuknya.” Kata Abu Bakar: “Aku telah berdoa dengan doa tersebut lalu Allah memberikan aku suatu ganjaran sehingga aku dapat melangsaikan hutang aku.” Kata ‘Aisyah: Aku pernah menanggung hutang lalu aku mengamalkan tersebut, tidak lama kemudian Allah memberi rezeki kepadaku sehingga aku dapat bersedekah dan mewariskan harta.” (Riwayat al-Bazzar, al-Hakim dan al-Asbahani)

9)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ


“Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.”

Sabda Nabi SAW: “Doa saudaraku Yunus amat menakjubkan; permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih dan penghujungnya pengakuan melakukan dosa. Sesiapa yang berdukacita, berada dalam kekusutan, ditimpa kesusahan dan dibebani hutang pada suatu hari, lalu ia membacanya sebanyak tiga kali, nescaya dimakbulkan untuknya.”

http://www.geocities.com/jailur_rashied/Doa_murah_rezeki.pdf

Saturday, November 24, 2007

Pengumuman :Penyertaan di dalam Majlis Perasmian Karnival Kerjaya Timur


Makluman kepada semua ahli KPT di Kaherah yang ingin menyertai Majlis Perasmian Karnival Kerjaya Timur Tengah 2007 anjuran JPMK di minta untuk menyerahkan nama kepada Saudara Abdul Haadi Awang (S/U KPT) 010-7975798 & Saudari Nadiah Ramli (S/U HEWI KPT) 010-1580336 atau mana-mana AJKT & HEWI KPT di Asrama Darul Iman sebelum 25 November 2007 (Ahad ).

*Tentitif penuh majlis, sila download.

*Pengangkutan disediakan pada jam 7.00pagi 26
November 2007

*Maklumat penuh di web PMRAM

Monday, November 19, 2007

Mahasiswa Malaysia Di Mesir Digesa Untuk Lebih Berhati-Hati


18 November 2007, Hayyu Asyir - Seorang mahasiswa Malaysia dari Kedah, Muhammad Zamri bin Mustafa dipukul selepas beliau menunaikan solat Subuh di masjid. Kejadian malang ini berlaku disebabkan dua orang lelaki berkulit hitam bertindak memaksa Zamri untuk menyerahkan wang kepada mereka.

Zamri yang ketika itu tidak membawa sebarang wang telah ditumbuk dan dipukul dengan menggunakan batu sehingga beliau rebah. Beliau dikejarkan ke Hospital Rabiah Al-`Adawiyyah untuk mendapatkan rawatan. Walau bagaimanapun, keadaan beliau stabil.

Sehubungan itu, PMRAM menggesa kepada seluruh ahli untuk mengetatkan keselamatan diri khususnya pada waktu malam terutamanya di lokasi Hayyu Asyir, Madinat Nasr. Ini kerana banyak kes kecurian, rompakan dan peras ugut yang melibatkan para pelajar asing khususnya dari Malaysia dan Indonesia. Para mahasiswa diminta untuk tidak berjalan berseorangan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku.

PMRAM akan cuba berbincang dengan pihak keselamatan Mesir dalam merangka tindakan bersama bagi menyelesaikan masalah jenayah yang menimpa ke atas warga Malaysia di Mesir.

Sunday, November 18, 2007

Hubungi Kami

Sebarang urusan, permasalahan, komentar atau cadangan, boleh berurusan dengan Pihak KPT di :-

101
Tingkat 1,
Terengganu Student's Hostel,
Malaysian Students Complex,
Tooba El-Ramly, Hayyu El-Asyir,
Madinah El-Nasr, Cairo,
Egypt.

Emel : infokpt@gmail.com
Blog rasmi : http://infokpt.blogspot.com/
Yahoo Messenger : info_kpt1964@yahoo.com

P/S : Maklumat sedang dikemaskini...

Wednesday, November 14, 2007

PENJELASAN TERHADAP NOTA MAKLUMAN

KELUARGA PENUNTUT-PENUNTUT TERENGGANU

Terengganu Student`s Hostel , Malaysian Student`s Complex ,
Tooba El-Ramly Street, El-Hayyu El-Asyier, Nasr City, Cairo,
Arab Republic Of Egypt.

Rujukan kami : JYDP 01/01/01-X44/2007/2008 ( 01)
Tarikh : 3 Zulkaedah 1428 H
Bersamaan : 14 November 2007 MAssalamualaikum wrt. wbt.Yang Berbahagia,
Encik Mat Ropi bin Busu,
Pegawai Tadbir (HEP) Terengganu Mesir,
Asrama Darul Iman,
Tooba El-Ramly Street, El-Hayyu El-Asyier,
Nasr City, Cairo,
Arab Republic of Egypt.Tuan,

PENJELASAN TERHADAP NOTA MAKLUMAN

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

2.0 Berhubung dengan ini, kami Keluarga Penuntut-penuntut Terengganu ( KPT ) menjelaskan dakwaan-dakwaan yang dilemparkan kepada KPT sebagaimana di bawah:

2.1.0 Penghantaran Sistem Pesanan Ringkas (SMS) kepada Pegawai HEP Terengganu adalah di luar pengetahuan dan pengawalan kami. Ini kerana KPT sama sekali tidak pernah merancang dan mengarahkan ahli-ahlinya untuk melakukan tindakan sedemikian.Tambahan pula, SMS tersebut adalah datangnya daripada individu yang tidak dikenalpasti dan tindakan pihak tuan mengaitkan perbuatan tersebut dengan KPT adalah tidak wajar. Pihak KPT menafikan sekeras-sekerasnya bahawa kami merancang untuk mengancam kehidupan seseorang muslim dengan pelbagai ugutan, pertumpahan darah, nyawa melayang, anak pinak diancam dan harta benda dirosakkan sebagaimana yang didakwa di dalam nota makluman tersebut.

2.2.0 Pengeluaran cek pinjaman Yayasan Terengganu dan zakat Maidam merupakan urusan rasmi pihak Yayasan dan MAIDAM. Pemegang pinjaman masih tertakluk kepada perjanjian yang telah diikat dengan pihak yayasan. Pihak tuan tidak seharusnya menghukum keseluruhan pelajar Terengganu dengan menyekat pengeluaran cek/pengesahan zakat dan lain-lain berdasarkan tindakan segelintir individu yang tidak dikenalpasti. Jangan kerana marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Tindakan pihak tuan memilih kasih terhadap individu tertentu sahaja untuk penyerahan cek YT, pengesahan zakat dan lain-lain adalah berlawanan dengan perjanjian yang termeterai dan menjadi tugasan pihak tuan untuk memudahkan urusan pelajar di sini.


2.3.0 Persatuan Keluarga Penuntut-penunutut Terengganu adalah sebuah badan kebajikan terhadap mahasiswa-mahasiswi Terengganu semenjak penubuhannya pada tahun 1964 sehingga sekarang. Pihak KPT tidak pernah mendabik dada bahawa KPT menjuarai kerja–kerja kebajikan membantu pelajar-pelajar Terengganu di Mesir. Pihak kami sentiasa menjalinkan hubungan dengan Yayasan Terengganu, MAIDAM, Kedutaan Besar Malaysia di Mesir dan lain-lain lagi dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut seperti membantudalam urusan pengeluaran cek pinjaman, menguruskan borang permohanan zakat dan lain-lain. Oleh itu, kerja-kerja kebajikan yang diteruskan sehingga kini bukanlah merupakan tindakan mengancam keselamatan pihak PPTM yang menyebabkan pihak tuan berasa berada dalam keadaan yang tidak selamat. Selain itu juga KPT bertanggungjawab mendidik insan mukmin, beriman dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah. Program-program yang dianjurkan oleh KPT bukan bermatlamat untuk mengajar ahlinya bertindak ganas sebagaimana yang didakwa olek pihak tuan.

3.0.0 Sehubungan itu, kami berharap dengan penjelasan-penjelasan tersebut dapat menjawab dakwaan daripada pihak tuan di dalam nota makluman tersebut. Kami ingin menegaskan bahawa SMS (sms hantu), kewujudan blog dan tindakan segelintir mahasiswa/i yang tidak menyenangkan adalah daripada individu yang tidak dikenalpasti dan tidak boleh dikaitkan dengan KPT. Diharapkan pihak tuan menarik balik segala dakwaan yang dilemparkan kepada KPT. Kami juga mengharapkan agar pihak tuan meminta penjelasan daripada pihak Keluarga Penuntut-penuntut Terengganu terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kenyataan dan dakwaan terhadap kami.Sekian, Wassalam.“ GEMBLENG KEKUATAN PASAK KEILMUAN ”

“ BERILMU DAN BERAMAL “Yang menjalankan tugas,

t.t
( ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN )


Yang Dipertua,
Keluarga Penuntut-penuntut Terengganu,
Sesi 2007/2008S.k,


1. TYT Datuk Duta Malaysia ke Kaherah,
2. Pemangku Pengarah JPMK Kaherah,
3. Perancang kanan Pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu,
4. SUP Politik YAB Menteri Besar,
5. Pengarah Yayasan Terengganu,
6. Pengurusan Zakat Maidam,

Pindah barang-barang KPT ke pejabat baru

Gambar sekitar MAT 2007

Gambar sekitar HIKMAT 2007
Ujian dan Kesabaran

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang..
" hari ini bila ia datang, jangan biarkan ia berlalu pergi..esok kalau ia masih bertandang, jangan harap ia akan datang kembali.."

Memang hidup ini tidak akan pernah sunyi dari setiap dugaan dan ujian. Apa yang boleh saya katakan, sebagai umat Islam seharusnya kita yakin sesungguhnya setiap cabaran dan ujian hidup itu adalah bukti kasih sayang Allah terhadap kita.Berdasarkan dalil daripada ayat 15-17, surah al-Fijr, kita harus fahami bahawa setiap kenikmatan dan kelapangan yang diberikan itu BUKAN bermakna Allah telah memberikan kemuliaan.

Dan setiap orang yang diberikan ujian dan cubaan itu BUKAN bererti Allah telah menghinakannya.Ibnu Qayyim dalam mensyarahkan dalil daripada ayat-ayat tersebut menyatakan golongan pertama itu sebenarnya telah diuji dengan beberapa kenikmatan dan golongan yang kedua itu pula telah dimuliakan dengan diberinya cubaan dan ujian.

Apa yang penting bersabar dan bermuhasabahlah selalu kepada Allah swt.Setiap orang yang beriman pasti akan menerima cubaan. Yang pasti, setiap ujian itu akan sentiasa kita alami sepanjang hayat,cuma tahap dan bentuknya mungkin berbeza-beza.Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebuah hadis, Saad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah saw.,
Siapakah orang yang paling berat cubaannya ? Jawab baginda,"Di antara orang-orang yang paling berat cubaannya ialah para nabi,kemudian mereka yang seumpama dan seterusnya.

Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika dia mempunyai kekuatan dalam agamanya, maka beratlah ujian yang diterimanya.Sekira agamanya lemah, tentu dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya.Ujian akan selalu datang menimpa seorang hamba selagi dia masih berpijak di atas bumi,dan sehingga tiada lagi kesalahan padanya.(Riwayat Tirmizi)


Setiap kali diuji, walau seberat manapun cabarannya, ketahuilah...ianya akan menjadi kayu pengukur yang menentukan keteguhan iman seseorang. Pelbagai ujian dan dugaan yang diterima itu, adalah bukti kasih sayang pencipta terhadap hambaNya.Dan juga untuk memastikan kita semua memiliki iman yang lebih kuat selepas berjaya menempuhnya dengan penuh kesabaran.

Imam Ghazali ada menulis di dalam kitabnya Mukasyafah Al Qulub, Sesungguhnya bala merupakan pelita bagi orang arif, menyedarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin dan menghancurkan orang yang lupa.

Tidak seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan bersabar.Selain bersabar. Apa yang paling penting ingatlah Allah dan berdoalah selalu.Doa itu adalah ubat yang paling mujarab. Menurut Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ad Da Wad Dawaa, Doa adalah musuh segala bencana. Ianya dapat menolak malah dapat menghilangkannya. Ataupun sekurang-kurangnya doa itu akan dapat meringankan segala bentuk musibah yang datang.

Sesungguhnya berdoa itu adalah senjata orang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab sahihnya yang berasal dari Ali bin Abi Talib ra.,
sabda Rasulullah saw, Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit serta bumi. Akhir sekali, cuba baca perlahan-lahan dan hayatilah sabda Rasulullah saw dibawah yang maksudnya cukup indah dan mendalam sekali. Semoga ianya serba sedikit boleh menjadi penawar ataupun sekurang-kurangnya memberi sedikit suntikan kekuatan untuk kita di dalam menempuh apa saja ujian yang datang.

Janji Allah dalam sabda Rasulullah saw, Tiada seorang Muslim pun yang ditimpa sesuatu yang menyakitkan berupa penyakit atau lainnya, melainkan kerananya Allah akan menghapuskan keburukan-keburukannya sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya.(Hadis Riwayat Bukhari)

Semoga kita semua sentiasa bersabar, mengingati Allah dan berdoa selalu di dalam menghadapi apa saja bentuk ujian yang mendatang.
Wallahu'alam

Bahaya jika nikmat lidah disalahguna

AKHIR-AKHIR ini, amalan fitnah menfitnah, tuduh menuduh, sindir menyindir, menyebarkan khabar angin atau berita palsu, perkataan lucah, mendedahkan keburukan orang lain dan berprasangka buruk semakin menjalar dan membarah dalam masyarakat Islam.

Semua amalan ini umumnya datang dari lidah yang tidak bertulang dan lebih berbahaya daripada mata pedang hingga memungkinkan akibat dan kesan yang buruk kepada umat manusia seluruhnya.

Oleh itu, Islam awal-awal lagi mengingatkan umat Islam mengenai bahaya penyalahgunaan nikmat lidah yang dianugerahi Allah. Rasulullah pernah bersabda maksudnya: “Kebanyakan dosa anak Adam kerana lidahnya,” (riwayat Tabarani dan Baihaqi).

Perlu diinsafi, walaupun lidah salah satu anggota badan manusia yang kecil menghiasi kesempurnaan kejadian makhluk Allah, ia mempunyai peranan agak besar dalam kehidupan manusia.

Pada satu ketika, lidah boleh memulia dan mengangkat maruah seseorang dan dalam ketika lain, mampu pula untuk menghina dan menjatuhkan seseorang. Malah, lidah juga berupaya membawa kejayaan dan mampu membawa kegagalan. Maka tidak hairanlah orang tua ada bermadah “sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa.”

Menyedari kedudukan lidah yang penting, Rasulullah bersabda maksudnya: “Ketika seseorang memasuki pagi yang hening, seluruh anggota tubuhnya akan berlutut merayu kepada lidah seraya berkata: Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah kerana kami sangat-sangat bergantung kepada engkau. Apabila engkau beristiqamah, kami pun akan turut sama beristiqamah. Sebaliknya, jika engkau menyimpang dari jalan yang benar, kami pun turut menyimpang,” (riwayat Tirmizi).

Mafhum daripada hadis ini menjelaskan lidah umpama pisau bermata dua. Ia bisa hadir sebagai rahmat kepada manusia di kala ungkapan ucapannya terselit unsur nasihat dan ketaatan kepada Allah Taala dan pada masa sama, ia juga membawa sembilu dan kepedihan kepada umat manusia di kala li-sannya mendedahkan belangnya yang tersembunyi.

Gambaran sebegini amat jelas sebagai contohnya, khabar angin yang disebarkan boleh melonjakkan indeks ekonomi sesebuah negara, begitu juga ia mampu membuatkan indeks ekonomi jatuh merudum gara-gara hanya dengan spekulasi yang tersebar. Begitulah peranan lidah yang mengundang bahaya tersembunyi di sebalik kepetahan dan keindahan bahasa terungkap.

Menurut perspektif Islam, lidah akan melambangkan identiti seseorang, sama ada dia bertakwa dan beriman kepada Allah atau sebaliknya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda maksudnya: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik ataupun dia berdiam saja,” (riwayat Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, seseorang insan dianggap beriman kepada Allah Taala dan juga hari Akhirat sekiranya dia dapat memelihara lidahnya daripada perkara batil dan dilarang Islam.

Seterusnya seorang yang beriman dan bertakwa akan menjuruskan lidahnya dengan amalan kebajikan dan bermanfaat kepada umat manusia serta mengelakkan daripada perkara melalaikan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: “Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman; iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya; dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia,” (al-Mukminum: 1-3).

Dalam al-Quran, Allah Taala ada menyediakan panduan bagaimana lidah seseorang beriman sewajarnya disalurkan dan dimanfaatkan kerana setiap perkataan yang terkeluar akan dirakam dan direkodkan oleh malaikat, sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf, ayat 18 bermaksud: “Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).”

Alangkah berbahagia dan beruntungnya seorang beriman yang menyumbangkan kebaikan dan kedamaian alam sejagat melalui ungkapan kata-katanya yang sentiasa bermakna dan bermanfaat.

Sehubungan itu, Allah ada berfirman dalam surah An Nisa’, ayat 114 maksudnya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar.”

Mafhum ayat suci ini secara jelas menegaskan ada tiga jenis amalan dianjurkan Islam melalui lidahnya, iaitu menyuruh orang melakukan amalan sedekah; menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan kebajikan; serta mendamaikan antara dua orang atau dua pihak bergaduh.

Ini bermakna, amalan-amalan yang selain daripada itu seperti melepak, mengumpat, bergurau senda berlebihan, memfitnah dan sebagainya adalah perbuatan sia-sia yang dilarang Islam dan ianya juga mengakibatkan dosa kepada si pelakunya dan orang yang bersubahat dengannya. Malah, dia termasuk di kalangan orang yang kerugian sama ada di dunia dan di akhirat sejajar dengan firman Allah dalam surah Al ‘Asr, ayat 1 - 3 yang bermaksud: “Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian; Kecuali orang yang beriman dan beramal salih, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran (iktiqad kepercayaan, tutur kata dan amal perbuatan) serta berpesan-pesan dengan sabar (dalam menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya).”

Selanjutnya, Islam melarang umatnya menggunakan lidah untuk perbuatan keji seperti mengumpat kerana amalan itu tidak termasuk dalam adab susila Islam. Baginda pernah bersabda maksudnya:
“Bukanlah seseorang mukmin itu yang menjadi pencaci, pelaknat, bukan yang suka berkata kotor atau yang lidahnya suka menyebut kata-kata yang hina.” (Riwayat Bazzar dan Hakim) Dalam satu hadis yang lain, baginda bersabda maksudnya: “Tidak akan masuk syurga orang yang suka memfitnah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Tidak cukup dengan itu, Allah juga melarang perbuatan keji yang terhasil dari lidah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al Hujurat, ayat 11-12 yang bermaksud:

“Wahai orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan lelaki yang lain, (kerana) kemungkinan puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka: dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan perempuan yang lain, (kerana) kemungkinan puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah juga kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan itu menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruk sebutan fasik (kepada seseorang) sesudah dia beriman. Dan (ingatlah) sesiapa yang tidak bertaubat (dari perbuatan fasiknya) maka merekalah orang yang zalim. Wahai orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang lain; dan janganlah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan itu) dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.”

Rangkaian nas-nas suci itu sudah cukup untuk membuktikan betapa Islam melarang keras sebarang perbuatan keji yang terbit dari lidah itu. Ini adalah kerana natijah daripada perbuatan itu amat berbahaya, bukan saja kepada inidividu, bahkan boleh membabitkan komuniti masyarakat keseluruhannya. Jika diimbas pada zaman Khulafa’ Al Rasyidin, sejarah Islam telah menyaksikan perpecahan dan pertelagahan yang ketara di kalangan umat Islam kerana berlakunya fitnah terbesar pada zaman Sayyidina Othman bin Affan dan juga zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab itulah, munculnya pelbagai mazhab ilmu kalam yang berselisih pendapat dalam beberapa isu agama. Selain daripada itu, ia memberi kesan secara tidak langsung kepada kekuatan kerukunan sesuatu bangsa dalam meneruskan perjuangan hidup yang sentiasa bergolak dengan badai pancaroba yang tidak henti-henti.

Seterusnya, mafhum firman Allah menyingkapkan kemuliaan dan penghormatan seseorang manusia di sisi Allah bukanlah berdasarkan kepada rupa parasnya, kekayaannya, hartanya atau warna kulitnya. Sebaliknya, neraca pada sisi Allah ialah nilai keimanan dan ketakwaan yang sentiasa bertakhta dalam jiwa sanubarinya. Oleh kerana itu, setiap individu Muslim hendaklah sentiasa berwaspada semasa bercakap dan bertutur dengan saudaranya yang lain dan juga memelihara lidahnya daripada melakukan perbuatan yang tercela lagi dilarang Allah.

Lanjutan daripada ini juga, Allah memerintahkan umat Islam agar menapis dan menyaring terlebih dulu sebarang khabar berita atau fitnah yang tersebar sama ada surat layang, berita-berita akhbar atau majalah dan sebagainya supaya tidak terperangkap dengan jerangkap dosa yang merugikan mereka kelak. Firman Allah maksudnya: “Wahai orang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka hendaklah kamu selidiki (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan.” (Al Hujurat : 6)

Demikian keindahan yang menghiasi Islam. Kedamaian dan kesejahteraan ummah menjadi misi dan agenda utama di sebalik perutusannya kepada seluruh isi alam ini. Dari sini, hendaklah seluruh warga Muslim menyedari dan menginsafi Islam adalah ad Din yang bersifat kebaikan dan kebajikan untuk dapat dimanfaati oleh sekelian isi alam ini di samping kalimah tauhid terus berkumandang dan dijunjung sepanjang masa.

 
Powered by Blogger | Printable Coupons